קופירייטינג-אלוהי-לפסח

קופירייטינג אלוהי לפסח


רק לעיתים נדירות יש לנו גישה אל הקופירייטינג האלוהי. מעבר לדברים המובאים בשם הקב"ה בתנ"ך - יש אמירה אלמותית אחת שקשורה לחג הפסח ויוצרת חיבור בין שמים וארץ, בין קופירייטינג אנושי לקופירייטינג אלוהי. חייבים להודות הקופירייטינג האלוהי במשפט אחד - עולה לעין ערוך על זה האנושי הנאמר כשירה.
 
  • שורת המקהלה


    בני ישראל, 60 ריבוא, עומדים מהעבר השני של ים סוף ורואים בנפילת/טביעת אוייביהם. דמיינו שירה כשהיא באה מפי מקהלה של 100 איש, דמיינו שירה שבאה מפי אלף איש, דמיינו שירה כשהיא באה מאיצטדיון מלא ותכפילו בכפולות של 10. 60 ריבוא איש עומדים על שפת הים ושרים. את שירת הים. רק מעוצמת הקול יכול היה להווצר צונאמי שיכסה את המצרים. והמילים?...
  • שירה מול סלוגן


    "אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. זה אלי ואנווהו אלהי אבי וארוממנו..." וכו'. שירה מופלאה. אבל משפט אלוהי אחד קצר מחזיק עוצמה גדולה ממנה בהרבה: "מעשי ידי טובעים בים - ואתם אומרים שירה?" - אם מישהו מבקש למדוד עוצמתו של סלוגן אלוהי - אז זהו הסלוגן.